• Mede-eigendomsregime
  Geen onderdeel van een categorie

  Wat is mede-eigendom

  Het mede-eigendom Wat regelt mede-eigendom? Het burgerlijk wetboek De wet op de mede-eigendom van 30 juni 1994 (artikelen 577-3 tot 14) verleende de verenigingen van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid en creëerde een afwijkend regime (artikel 577-3) indien de gemeenschappelijke delen * worden verminderd. De bovengenoemde wettelijke bepalingen zijn dwingend. Elke vereniging heeft statuten die het voorwerp moeten uitmaken van een notariële akte. De basishandeling Het bevat de beschrijving van het vastgoedcomplex inclusief: beschrijving van de geslachtsdelen; beschrijving van de gemeenschappelijke ruimtes; de vaststelling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen met betrekking tot elk privédeel. De quota worden objectief bepaald op basis van de nettowaarde op de grond, het gebruik (woonoppervlakte, kelder,…

 • Mede-eigendom
  Geen onderdeel van een categorie

  Mede-eigendom in België

  STATUS VAN HET MEDE-EIGENDOM De bepalingen van de statuten kunnen rechtstreeks worden verzet door degenen tegen wie ze verzetbaar zijn en die een zakelijk of persoonlijk recht op het condominium hebben. Met andere woorden, de statuten van een mede-eigendom zijn afdwingbaar wanneer iedereen het moet respecteren, zelfs de mensen die het niet hebben ondertekend. De verzetbaarheid ontstaat met name door de transcriptie van de statuten met het hypotheekkantoorEen persoonlijk recht is een recht om van een persoon een verplichting te eisen Basishandeling De basisakte en het mede-eigendomsreglement, die de statuten van het gebouw of de groep van gebouwde gebouwen vormen, evenals elke wijziging die eraan wordt aangebracht, moeten het voorwerp…